بیماری به اختلال در عملکرد  بخش های مختلف از بدن گفته می شود. بنابراین این اختلال در عملکرد بدن به صورت علائم و نشانه‌ های مختلفی ایجاد گردیده که با توجه به نوع اختلال و علائم مختلف می توان بیماری را در گروه های جداگانه دسته بندی نمود.
تشخیص بیماری ها
تشخیص بیماری باید توسط پزشک متخصص انجام پذیرد یک پزشک میتواند با انجام آزمایشات و نوشتن دستور برای تست و بررسی نمونه های از بیمار در یک مرکز آزمایشگاه و دریافت نتیجه آن گرفتن شرح حال بیمار نوع بیماری را تشخیص داده و برای درمان آن قدام نماید

البته در حالت طبیعی و نرمال، مواد زائدی که در ازای سوخت و ساز اندام های مختلف از بدن پاکسازی می شود، اثرات منفی یا مخرب از خود بر جای نخواهند گذاشت و به چنین مواردی که بدون هیچ گونه درمان و عوارضی به صورت خود به خود، برطرف می شوند، بیماری نخواهند گفت.

اما زمانی که بدن دچار ضعف و ناتوانی در پاکسازی و انجام اعمال حیاتی گردید، میزان مواد زائد از حد طبیعی روزمره خارج شده و بدن از حالت طبیعی خود را از دست می دهد. در این راستا علائم و نشانه های بیماری در بدن ظاهر شده و عملکرد طبیعی بدن دچار اختلال خواهد شد.
علائم بیماری ها
البته لازم به ذکر است که در علم پزشکی بین علائم بیماری و  نشانه های بیماری تفاوت عمده ای وجود دارد. به این صورت که  نشانه‌ های بیماری توسط عموم مردم قابل تشخیص بوده و توسط فرد بیمار قابل گزارش و تعریف است. ولی نشانه‌ های تخصصی که صرفا  توسط پزشک یا تیم درمانی مشخص می گردد، علائم بیماری گفته می‌ شود.

در واقع علائم بیماری نشان داده  شده، در تشخیص نوع بیماری بسیار موثر می باشد. به گونه ای که پزشک و تیم درمانی با معاینه بیمار و انجام آزمایشات دقیق و کامل بر روی بیمار، می توانند نوع بیماری را تشخیص داده و اقدام به درمان آن نمایند.
دسته بندی بیماری ها از دیدگاه های مختلف:
از سویی دیگر در علم پزشکی بیماری ها را با توجه به عواملی که منجر به ایجاد آن می شود، می توان در گروه های جداگانه تقسیم بندی نمود.
بیماری‌ های ناشی از سبک زندگی:
برخی از بیماری ها به دلیل سبک زندگی نادرست ایجاد می گردد. مانند رفتارهایی نظیر مصرف غذای ناسالم، مصرف مواد مخدر، دخانیات و الکل و نداشتن فعالیت فیزیکی
عوامل عفونی:
گروه دیگری از بیماری ها به دلیل عفونت ‌های باکتریایی، ویروسی  یا قارچی ایجاد می گردد.
عوامل ژنتیک:
برخی از بیماری ها نظیر کور رنگی، هموفیلی و غیره، ریشه ژنتیکی و وراثتی داشته و معمولا از بدو تولد همراه فرد بیمار می باشد.
بیماری ‌های خود ایمنی:
بیماری خود ایمنی نوع دیگری از بیماری ها بوده که در آن دستگاه ایمنی بدن به اشتباه حمله به خود بدن را آغاز خواهد کرد. به عنوان نمونه بیماری هایی نظیر روماتیسم مفصلی، فلج چندگانه، بیماری گریوز و غیره در دسته بیماری های خود ایمنی قرار گرفته اند.

نوع دیگر از طبقه بندی بیماری ها، بر اساس زیر می باشد.
طبقه بندی بر اساس عامل ایجاد کننده بیماری، مانند بیماری‌ های عفونی، بیماری‌ های ژنتیکی، بیماری‌های شغلی و بیماری‌ های روانی می باشد.
طبقه بندی بر اساس عضو درگیر شونده در زمان بیماری، نظیر بیماری‌ های قلبی، بیماری ‌های گوارشی و ریوی است.
طبقه بندی بر اساس شدت بیماری، مانند بیماری حاد، تحت حاد و مزمن می باشد.