تست HLA

آنتی ژن های لکوسیت انسانی (HLA) پروتئین های تخصصی هستند که در سطح تمام سلول های بدن به جز گلبول ... ادامه مطلب