بخش پاتولوژی و سیتولوژی

بخش پاتولوژی و سیتولوژی در این مقاله بررسی میشود در واقع سیتولوژی
به مطالعه سلول ها پرداخته واین ابزار برای غربالگری و بررسی بیماری ها مورد استفاده قرار می گیرد.
بخش سیتولوژی در آزمایشگاه های پاتوبیولوژی نمونه های مختلف انواع اندام های بدن را برای تشخیص سرطان، تغییرات پیش سرطانی و سایر شرایط خوش خیم ارزیابی می کند.
در بخش سیتولوژی و پاتولوژی، مایع یا بافت نمونه اخذ شده از بیمار بر روی یک اسلاید قرار گرفته
و رنگ آمیزی می شود. سپس، پاتولوژیست با استفاده ازمیکروسکوپ نوری به بررسی نمونه می پردازد
و سلولهای نمونه را در اسلاید مشاهده می نماید. نوع سلولها، چگونگی آرایش آنها و جزئیات سلولی (شکل، اندازه، هسته و غیره)
در این مشاهدات بسیار مهم می باشد. مجموعه این اطلاعات در تعیین اینکه آیا بیماری وجود دارد و تشخیص احتمالی استفاده می شود.

تست های بخش سیتولوژی

تست Pap smear (هم به روش لام (conventioanl) و هم به روش liquid-based) که برای بررسی علائم اولیه سرطان دهانه
رحم و همچنین در شناسایی علائم انواع کارسینوژنتیک HPV مفید است
از معمولترین تست های در حال انجام در بخش سیتولوژی می باشد.
همچنین، تست Fine Needle Aspiration (FNA) که برای اعضاء مختلف
بدن مانند غده تیروئید می تواند تجویز شود، از تست های بسیار کارآمد
در پاتولوژی و تشخیص انواعی از سرطانها می باشد
و در بخش پاتولوژی انجام می شود. کارشناسان مجرب و متخصص،
کیتهای تشخیصی بسیار دقیق و دستگاه های پیشرفته،
فرایند های کنترل کیفی روزانه در این بخش،
همه و همه در راستای دستیابی به بالاترین دقت
ممکن و قابل ارائه به مراجعین آزمایشگاه پاتوبیولوژی عماد می باشد.