بخش قارچ شناسی

بخش قارچ شناسی آزمایشگاه عماد در راستای تشخیص و درمان بیماری های قارچی فعالیت نموده
و انواع نمونه های بالینی را جهت بررسی از نظر قارچ شناسی پذیرش می نماید.
قارچ ها اگر چه به وفور باکتری ها بیماری های انسانی ایجاد نمی کنند ولی انواعی از آنها می توانند
بیماری های بسیار تهدید کننده و مقاومی را سبب شوند. عفونت های پوستی، ناخن، و مو از معمولترین بیماری های قارچی هستند
که معمولاً تشخیص آنها با استفاده از مشاهده مستقیم میکروسکوپی انجام می شود. عفونت های ادراری قارچی،
که شایعترین آنها Candidiasis می باشد، غالباً در خانمها بروز می نماید و نیازمند تشخیص و درمان سریع هستند.
اما، عفونت های ریه و خون از بیماری های تهدید کننده قارچی است که در افرادی که به نحوی سیستم ایمنی آنها دچار اختلال باشد می تواند
بسیار خطرناک باشد. به هر حال، در برخی موارد (مانندعفونت های خون یا ریه) بدلایل تکنیکی، نمی توان تست کشت
قارچ را معیار مناسبی دانست و در چنین مواردی تشخیص سریع ایمونولوژیک و یا مولکولی این عفونت ها کاربرد داشته
و نتایج این تستها در تصمیم گیری پزشکان محترم بسیار تاثیر گذار است.
کارشناسان مجرب و متخصص، کیتهای تشخیصی بسیار دقیق و دستگاه های پیشرفته،
فرایند های کنترل کیفی روزانه در این بخش، همه و همه در راستای دستیابی
به بالاترین دقت ممکن و قابل ارائه به مراجعین آزمایشگاه پاتوبیولوژی عماد می باشد.