بخش هورمون شناسی

بخش هورمون شناسی هورمون ها، گروهی از مولکولهای کوچک هستند که بیشتر آنها
توسط انواع غدد درون ریز تولید شده و وارد جریان خون می شوند. هورمون ها در واقع پیام رسان های
بیوشیمیایی هستند که عملکرد بافت هدف را تحت تاثیر قرار داده و فعالیت بافتهای هدف را تعدیل، تشدید،
روشن یا خاموش می کنند. به دلیل عملکرد بسیار دقیق و ظریف،
هورمون ها باید در زمان دقیق مورد نیاز ساخته شوند و آزاد شوند. تاکنون،
بیماری های متعددی شناخته شده است که در واقع اختلالات هورمونی هستند.

تستهای مرتبط

تستهای مرتبط با هورمون های تیروئیدی و هورمون های جنسی و نیز هورمونهایی
مانند انسولین و هورمون رشد در آزمایشگاههای پاتوبیولوژی و تشخیصی بسیار معمول هستند.
انواع اختلالات تیروئیدی سبب تغییراتی درغلظت سرمی هورمون های
مختلف تیروئیدیی (T3,T4,TSH)  می شوند که تشخیص آنها ارزش درمانی دارد. همینطور،
تغییرات در غلظت سرمی هورمونهای جنسی (…,Testosterone, LH, FSH, ACTH, DHEAs)
در سنین مختلف می تواند علل متنوعی داشته باشد که در برخی موارد تشخیص و درمان
سریع می تواند از بروز مشکلات جدی جلوگیری نماید. رشد مو های زائد، تغییرات وزنی،
جوش ها، تعرق، خستگی، و حتی برخی تغییرات رفتاری از علائمی است که پزشکان
برای درمان عامل آنها تست های تشخیصی هورمونی را تجویز نموده و با مشاهده انواع تغییرات هورمونی به درمان می پردازند.
انسولین، یکی دیگر از هورمونهایی است که اندازه گیری آن در آزمایشگاه معمول بوده و اندازه گیری آن بویژه در افراد مبتلا به دیابت اهمیت دارد.
اندازه گیری هورمونها، و بویژه هورمونهای تیروئیدی که بیشتر تجویز می شوند،
نیاز به دقت بسیار بالایی داشته و ارائه جواب سریع و دقیق این آزمایشات به پزشکان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
بخش هورمون آزمایشگاه پاتوبیولوژی عماد در همین راستا روند های کنترل کیفیت منحصر به فردی را در این بخش اجرا می نماید
تا دقیق ترین جواب ها در سریع ترین زمان ممکن در اختیار بیماران و پزشکان محترم قرار گیرد.