بخش هماتولوژی

بخش هماتولوژی (Hematology)یا خون شناسی، یکی از بخش های بسیار مهم در آزمایشگاه  می باشد
که به بررسی اجزاء تشکیل دهنده خون در بیماران می پردازد. بخش هماتولوژی آزمایشگاه پاتوبیولوژی عماد مفتخر است که همه روزه آماده ارائه خدمات می باشد.

عملکرد

در بخش هماتولوژی آزمایشگاه پاتوبیولوژی ، نمونه خون گرفته شده
از نظر شمارش گلبول های سفید، شمارش گلبول های قرمز،
پلاکت ها و شمارش افتراقی سلول های گلبول سفید،
جهت تشخیص سرطان، تشخیص بیماری کم خونی و بیماری های خونی توسط دستگاه سلول
شمار خودکار مورد بررسی قرار می گیرد. از دیگر آزمایشاتی که در این بخش انجام می گیرد،
آزمایش های PTT و PT است که در بیماران،
قبل از انجام عمل های جراحی برای بررسی اولیه سیستم انعقادی گردش خون بدن مورد استفاده قرار می گیرد .
از معمولترین تست هایی که در بخش هماتولوژی انجام می شود، می توان به تست های
Retic ، Mix pt ، Mix ptt ، BG Rh ، Combs ، Indirect Combs ، Osmotic Fragility ، Cold Agglutination  Cryoglobulin، Le cell ، NBT ، تستهای مرتبط با Human Leukocyte Antigen (HLA B27, B5, B51, B52, B8) ، CBC و فاکتورهای انعقادی همچون Protein C، Protein S، Factor VIII، Factor V،  Antithrombin IIIاشاره نمود.
البته، تست الکتروفورز هموگلوبین که برای بررسی علت کم خونی‌های
غیر از فقر آهن و یا بدون علت انجام می شود از تست های مهم بخش هماتولوژی می باشد.
از دیگر تست های مهم بخش هماتولوژی G6PD است که برای تشخیص علت زردی مزمن در نوزادان
که در واقع دچار کاهش بلند مدت بیلی‌ روبین خون هستند یا زردی و کم خونی های فاقد علت مشخص،
خردسالان یا بزرگسالان دارای علایم مشکوک به فاویسم (Favism) انجام می‌شود.

خون چیست؟

خون یکی از بافت های پیوندی تخصص یافته است که سلول های آن در زمینه ای به نام پلاسمای
خون شناور هستند که در حدود ۵ لیتر از آن در بدن افراد بالغ نرمال وجود دارد.
خون به وسیله قلب در رگ های خونی پمپاژ شده و در میان بافت ها و سلول ها
حرکت کرده و وظیفه غذا رسانی و اکسیژن رسانی به بافت ها را انجام می دهد.
یکی دیگر از وظایف خون، بازگرداندن مواد زائد حاصل از سوخت و ساز مواد در سلول ها و دی اکسید کربن است.
این خون تا زمانی به حالت مایع است که در رگ ها به صورت چرخشی وجود دارد،
چنانچه خون از این چرخه خارج شود، سریعا تشکیل لخته می دهد. لخته خون از عناصر سلولی خون و مایع زرد روشنی به نام سرم،
تشکیل شده است.
اصلی ترین سلول های خون که عامل رنگ قرمز خون نیز هستند گلبول های قرمز یا هماتوکریت ها هستند
که در زنان ۳۵-۴۵ % و در مردان ۴۰-۵۰% حجم خون را تشکیل می دهند.
بافت خون شامل بخش های مختلفی مانند اریتروسیت ها (سلول های از دو طرف مقعر و بدون هسته)،
لکوسیت ها، نوتروفیل ها، ائوزینوفیل ها، بازوفیل ها، لنفوسیت ها، مونوسیت ها و پلاکت ها می باشد که هر کدام از آنها وظایف خاص خود را دارند .