با توجه به اینکه شهر مشهد یک شهر توریستی و زیارتی می باشد و ازدحام جمعیت به صورت پیوسته در این شهر همیشگی هست انتخاب آزمایشگاه شبانه روزی در مشهد نزدیک به محل هر شهروند یا مسافر یکی از دغدغه های افراد در موقع نیاز می باشد. در همین منوال سایت ما تعدادی از این آزمایشگاه های شبانه روزی را همراه با آدرس و شماره تلفن معرفی کرده است.

آزمایشگاه دارالشفا امام

آدرس: مشهد، بست شیخ طوسی، ابتدای خیابان شیرازی

شماره تلفن: ۰۵۱۳۲۲۴۴۳۱۰

آزمایشگاه باقر آل علوم

آدرس: مشهد، عارف، بین عارف پنجم و هفتم، ساختمان شماره ۱۷

تلفن: ۰۵۱۳۸۴۳۶۹۵۷

آزمایشگاه پاسکال

آدرس: مشهد، مهاجرین، خیابان محتشمی، ساختمان شماره ۱۱۱

شماره تلفن:۰۵۱۳۸۴۲۸۷۸۹

آزمایشگاه دکتر شهریار نوروزپور

آدرس: مشهد خیابان چمران چمران 13 پلاک 17

تلفن: 05138555343

ازمایشگاه سروش

آدرس: مشهد خیابان ابن سینا 3 پلاک 15 ساختمان اویدنس طبقه همکف

تلفن: 05138112215