با توجه به وسعت شهر اصفهان و شلوغی شهر وب سایت ما لیستی  از آزمایشگاه های شبانه روزی را در اصفهان برای سهولت استفاده شما هموطنان عزیز فراهم کرده است.

آزمایشگاه شبانه روزی دکتر بزرگی

آدرس: اصفهان – چهارباغ بالا – ابتدای خیابان شریعتی- مقابل پلی کلینیک بیمارستان شریعتی

تلفن: 03136268841

آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی آریا

آدرس: اصفهان، خیابان امام خمینی، جنب کوچه مشکین

تلفن: ۳۱۳۳۳۱۸۸۰۳