مشخصات ثبت شده برروی برچسب نمونه را کنترل نمایید تا صحیح
باشد.
هر روز نمونه مدفوع را با چوبک درون ظرفی که از طرف آزمایشگاه در
اختیار شما قرار داده شده ، به داخل ظرف بریزید و در اسرع وقت به
ازمایشگاه منتقل نمایید و تا زمان انتقال به آزمایشگاه ،در جای خنک
نگهداری کنید.

نمونه گیری در منزل
اگر ظرف حاوی مایع نگهدارنده می باشد )فرمالین01 )%از دست زدن یا
دور ریختن ان خودداری نمایید، زیرا این مایع نگهدارنده تخم انگل ها
وتک یاخته های روده ای است.

01 روز قبل از نمونه گیری نباید ، آنتی بیوتیک هایی مانند تتراسایکلین
و سولفونامیدها، داروهای ضد تک یاخته، بیسموت ، سولفات باریوم،
ترکیبات کائولین ، روغن کرچک ، هیدروکسید منیزیوم یا هرگونه داروی
ملینی استفاده کنید.
توجه: چنانچه فرد آزمایش دهنده بستری است نمونه را در یک ظرف
خشک جمع آوری نموده و سپس با استفاده از چوب مخصوص )
آبسالنگ ( ، نمونه را به ظرف برچسب دار آزمایشگاه منتقل نمائید.
در حین نمونه گیری دقت شودتا نمونه با ادرار آلوده نگردد.
نمونه باید سریعا به آزمایشگاه ارسال گردد. در صورت تاخیربیش از 2
ساعت ، نمونه ترجیحا در یخچال نگهداری شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *