دستورالعمل نموه گیری تست GCT یا تست تحمل چالش گلوکز:

Test Challenge Glucose برای غربالگری بانوان مبتال به دیابت
شیرین در دوران بارداری )حدود هفته 82-82حاملگی( درخواست می
شود.

نمونه گیری در منزل
بهتر است ناشتا باشید ولی در غیر این صورت حداقل 8 ساعت از
آخرین وعده غذایی گذشته باشد.
بعد از اخذ اولین نمونه می بایست شربت قندی حاوی 05 گرم گلوکز که
توسط آزمایشگاه به شما داده میشود را میل نمایید
شربت فوق را در مدت 0 دقیقه میل نمایید.
زمان اتمام مصرف شربت قندی فوق را یاداشت نمایید ) بالفاصله بعد از
مصرف شربت قندی زمان را به آزمایشگاه اعالم نمایید(.
نمونه گیری راس یک ساعت بعد از مصرف شربت صورت می گیرد.
به بیمار توصیه کنید که در طول مدت یک ساعت آمادگی، از خوردن، سیگار
کشیدن، آشامیدن و ورزش کردن خودداری کنید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *