به جهت حساسیت نوزادان به عوامل عفونت زا و ضعیف بودن سیستم ايمني در نوزادان و اطفال، تشخیص بیماری های عفوني در اين سنین دارای اهمیت بسیار فراوان مي باشد. رعايت موارد زير و داشتن صبر و حوصله جهت گرفتن نمونه ادرار کودکان بسیار مهم مي باشد. توجه داشته باشید برای تهیه نمونه ادرار اطفال، کیسه ادرار متناسب با جنسیت کودك انتخاب شود.
ابتدا باید منطقه تناسلي را با آب و صابون به طور کامل شستشو دهید پوست این ناحیه نمي بایست حاوی روغن، پودر یا لوسیون یا آلوده به مدفوع باشد. در ادامه باید اجازه داده شود تا ناحیه تمیزشده کامال خشک شود و برای خشک شدن سریع به اطراف ناحیه تمیزشده دستمال یاکاغذ توالت نشود.

سپس باید کیسه مخصوص جمع آوری ادرار نوزادان یا اطفال را بطور محکم به ناحیه تناسلي کودک بچسبانید در هنگام خواب راحت تر مي توان به کودک کیسه نصب کرد.

o نوزاد پسر : برای پسر ها بهتر است عمل چسباندن کیسه از باال به پایین صورت پذیرد.
o نوزاد دختر: برای دختر ها بهتر است عمل چسباندن کیسه از پایین به باال صورت پذیرد تا مجرای ادرار کامال در قسمت سوراخ کیسه قرار گرفته و ادرار بیرون ریخته نشود.

نحوه چسباندن کیسه ادرار نوزاد

قسمت پرینه کودکان اطراف ناحیه تناسلي باید کشیده شود تا چین های پوست از هم بازشوند و قسمت تناسلي(واژن) دیده شود،باید مطمئن شد که از قسمت باریک پوست بین مقعد و واژن عمل چسبانیدن کیسه شروع شده و فشار انگشتان دست برروی کیسه از این قسمت به طرف بیرون صورت گرفته است.
هر 51 دقیقه ورود ادرار به کیسه را کنترل کنید و به محض جمع شدن ادرار در داخل کیسه، آن را جدا کرده و پس از تا زدن قسمت فوقاني برچسب کیسه را به داخل ظرف اصلي منتقل کنید. کیسه ادرار مي بایست به داخل ظرف مخصوص و استریل ادرار منتقل شود و از تخلیه محتویات ادرار به داخل ظرف اصلي خوداری نمایید چون موجب آلودگي بیشتر نمونه خواهد شد.
نمونه تهیه شده مي بایست حداکثر تا 2 ساعت پس از جمع آوری به آزمایشگاه منتقل گردد. در صورتي که تهیه ادرار در نیمه شب انجام شود تا زمان انتقال نمونه به آزمایشگاه نمونه را در یخچال نگهداری کنید .
هنگام تحویل نمونه به اطمینان از داشتن برچسب مشخصات بیمار روی ظرف اصلي صورت گیرد.

نمونه گیری ادرار اطفال و نوزاد در منزل با آزمایشگاه عماد

جهت رفاه حال مراجعین محترم این آزمایشگاه سرویس آزمایش درمنزل را برای جمع آوری نمونه ادرار اطفال و نوزادان را فراهم کرده است شما میتوانید با تماس بااین مرکز یا از طریق سایت اقدام به درخواست نمونه گیری نمایید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *