مراجعین محترم لطفا جهت نمونه گیری ادرار به نکات زیر توجه فرمایید.

پیش از انجام آزمایش دستهای خود را با آب و صابون کامال بشوید.

درب ظرف ادرار را با احتیاط باز کرده بدون تماس دستها با سطح داخلی ظرف یا درب آن نمونه گیری انجام شود.

نمونه گیری در منزل

چینهای پوست ناحیه تناسلی ) لبهای واژن ( را باز کرده و مجرای خروج ادرار و نواحی اطراف آن را شسته و عمل شستشو از جلو به عقب صورت گیرد.

مقدار کمی از قسمت اول ادرار )چند قطره اول( را تخلیه کرده و مابقی ادرار را داخل ظرف جمعآوری ریخته تا ظرف به میزان نصف یا حداقل 4/1 آن پر شود ) در واقع قسمت میانی ادرار را در ظرف جمعآوری نمونه ریخته شود(. ظرف مذکور به هیچ عنوان نباید با پوست اطراف ناحیه تناسلی تماس پیدا کند.

بعد از نمونه گیری بیمار باید درب ظرف نمونه را بسته و آن را را در جای مخصوص جمعآوری نمونه که توسط آزمایشگاه تعیین شده قرار دهید.

چنانچه در زمان قاعدگی( پریود) هستید جهت جلوگیری از جریان خون از یک تامپون مخصوص که از قبل تهیه شده است استفاده نمایید. نکته مهم : اگر نمونه در خارج از آزمایشگاه تهیه می شود حداکثر تا یک ساعت نمونه باید تحویل آزمایشگاه داده شود و تا زمان تحویل به آزمایشگاه نمونه باید در یخچال نگهداری شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *