مراجعین روزانه جهت پذیرش نسخه آزمایش خود در واحد پذیرش می‌بایست روند زیر را طی نمایند:

  • ورود به سالن پذیرش و دریافت نوبت روزانه از دستگاه نوبت‌دهی نصب شده در بدو ورود به سالن پذیرش.
  • فراخوانی مراجعین بر اساس نوبت توسط کارشناسان پذیرش.
  • ثبت اطلاعات مراجعین و تحویل پرونده پذیرش به مراجعه کننده.
  • در ادامه، اطلاعات لازم جهت آزمایش برای هر مراجعه کننده توضیح داده می شود.
  • در مرحله بعد، مراجعین جهت تسویه حساب مالی به صندوق‌ راهنمایی می‌شود؛ لذا مراجعین باید منتظر فراخوان از سوی صندوق مربوطه باشند.
  • پس از تسویه حساب مالی، قبض آزمایشگاه همراه پرونده تحویل فرد داده می‌شود تا به واحد نمونه‌گیری جهت انجام نمونه‌گیری و دریافت ظرف‌های آزمایش مراجعه نمایند.
  • قبض آزمایشگاه شامل ۲ قسمت می‌باشد؛ قسمتی مربوط به واحد نمونه‌گیری که توسط پرسنل نمونه‌گیر جدا می‌شود و قسمت دوم مربوط به بیمار که نوع آزمایش‌، تاریخ جوابدهی و … در آن درج گردیده است.

مراجعین گرامی لطفاً قبض مربوطه را جهت دریافت نتایج آزمایش از نمونه‌گیری تحویل بگیرید و در زمان جوابدهی به همراه داشته باشید

  • در مواردی که هدف مراجعه کننده صرفاً آگاهی از قیمت نسخه باشد، روند بالا تا مورد شماره ۴ طی میگردد.
  • برای آگاهی از شرایط نسخه و ناشتایی و … باید به راهبر آزمایشگاه که صبح‌ها در واحد پذیرش حضور دارند، مراجعه شود.