مراجعین محترم لطفا قبل از نمونه گیری مطالب زیر را مالحظه فرمایید.
نمونه صبحگاهی مناسب تر است و بهتر است ناشتا باشید.
الزم است قبل از گرفتن نمونه خلط، دهان چندبار با آب معمولی
شستشو داده شود.

نمونه گیری در منزل
درب ظرف را باز کرده ، نفس عمیقی را از راه بینی کشیده و برای
لحظه ای نفس خود را در سینه حبس کنید وبا سرفه عمیق خلط
خود را داخل ظرف مربوطه تخلیه نمایید. سعی شود خلط با آب
دهان مخلوط نگردد و یا آب دهان به جای خلط داده نشود.
در صورتیکه نتوانید با سرفه کردن برای انجام آزمایش نمونه خلط
بدهید، آب نمک رقیق غرغره نمایید تا خلط ایجاد شود.
چنانچه نمونه گیری در منزل انجام میشود، نمونه را در کمتر از یک
ساعت به آزمایشگاه برسانید.
در حین حمل ظرف از منزل به آزمایشگاه، نمونه خلط جمع آوری
شده را از گرما و نور مستقیم آفتاب دور نگه دارید.
در مورد نمونه های چند نوبته ، هر روز یک نوبت جمع آوری شود.
اگر در حال مصرف داروی خاصی هستید ، آزمایشگاه ر مطلع سازید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *