بخش-مایکوباکتریولوژی-

بخش سل

بخش سل بخش مایکوباکتریولوژی (Mycobacteriology)، در واقع یک بخش میکروبیولوژی تخصص یافته در زمینه تشخیص و شناسایی گونه های Mycobacterium ... ادامه مطلب