برای انجام نمونه گیری در مناطق مرکزی تهران می توانید بدون اینکه از منزل یا محل کار خارج شوید با توجه به زمان مد نظر خود و نوع آزمایش از سرویس نمونه گیری در منزل و نمونه گیری آزمایش در مرکز تهران که به صورت هفت روز هفته در خدمت شما میباشد استفاده نمایید.

نمونه گیری در منزل

در این مرکز ضمن اینکه با بهترین امکانات و مجرب ترین تکنیسین های نمونه گیری آزمایش انجام میشود. ارسال نمونه های آزمایشگاهی با بهترین کیفیت در شرایط آزمایشگاهی مناشب به آزمایشگاه منتقل میشود.