آزمایشگاه پاتوبیولوژی یکی از خدمات تشخیصی کمکی است که فعالیت اصلی آن بررسی بافت‌شناسی نمونه‌های بافتی گرفته‌شده از بیماران با هدف ایجاد یک تشخیص خاص یا در صورت عدم موفقیت، کمک به توضیح اتیوپاتوژنز بیماری است.

خدمات ما در آزمایشگاه پاتوبیولوژی

خدمات ما در حوزه پاتوبیولوژی به دو بخش اصلی تقسیم می شود: آسیب شناسی جراحی (از جمله ایمونوهیستوشیمی) و سیتوپاتولوژی.

اولی وظیفه پردازش و تجزیه و تحلیل نمونه‌برداری‌های پاتوبیولوژی به‌دست‌آمده و در بیشتر موارد، ایجاد تشخیص خوش‌خیم یا بدخیم را بر عهده دارد. ایمونوهیستوشیمی یک روش تشخیصی کمکی است که در حال حاضر استفاده از آن در طبقه بندی نئوپلاسم های ضعیف تمایز یافته و همچنین در مطالعه عوامل پیش آگهی در تومورهای بدخیم مختلف که درمان شیمی درمانی را شرط می کند، الزامی است.

سیتوپاتولوژی مسئول مطالعه نمونه های سیتولوژیکی است که شناخته شده ترین آنها سیتولوژی سرویکو واژینال است. همچنین شامل تجزیه و تحلیل بیوپسی های آسپیراسیون و هر مایع بدن (پلورال، صفاقی، ادرار، CSF، خلط و غیره) است.

آزمایشگاه پاتوبیولوژی در تهران

برخی از آزمایشگاه ها که پیشرفته هستند و از نظر فضا و دستگاه های آزمایشگاهی گسترده تر هستند ممکن است آزمایش های تشخیصی پزشکی و پاتولوژی را با هم داشته باشند که به آن ها پاتوبیولوژی می گویند و البته کارشناسان مرتبط با آن بخش در هر بخش مشغول به کار هستند. آزمایشگاه آزادی به لطف خداوند و تلاش پرسنل خود یکی از پیشرفته ترین آزمایشگاه پاتوبیولوژی در تهران می باشد و سال هاست که در حال فعالیت است و در تلاش است تا پاسخ های دقیق و تشخیص دقیق را تا حد امکان ارائه دهد. برای کمک به شهروندان عزیز