راهنمای تهیه نمونه خلط

نمونه خلط را فقط در ظرف آزمایشگاه جمع آوری نمائید.
بهتر است نمونه صبحگاهی بوده و ناشتا باشید.
نمونه گیری را ترجیحاً قبل از استفاده از هر نوع آنتی بیوتیک انجام دهید.
صبح پس از برخاستن از خواب مقداری آب نمک رقیق را در دهان خود قرقره نموده و دور بریزید (بهتر است از محلول شستشوی تجاری که از داروخانه ها قابل تهیه است استفاده کنید).
با یک نفس عمیق ریه ها را پر نموده و سپس با یک بازدم آن را خالی نمائید. همراه این عمل چند سرفه نسبتاً شدید نمائید.
چنانچه مشکل بود سر را روی بخار آب گرفته استنشاق نمایید یا با آب نمک 10درصد قرقره نمایید تا خلط بیاید.
خلطی را که همراه با سرفه خارج می شود داخل ظرف مخصوص خلط جمع آوری نمائید.
جهت جلوگیری از انتشار عفونت از آلوده شدن سطوح خارجی به ظرف خودداری نمائید.
درب ظرف را محکم بسته و آنرا به سرعت به بخش میکروب شناسی آزمایشگاه تحویل دهید. بیرون ماندن خلط در جواب ازمایش تاثیر می گذارد.
نمونه خلط جهت تشخیص علت عفونت مجاری تنفسی تحتانی جمع آوری می گردد و چنانچه به جای آن نمونه ترشحات حلقی، دهانی (آب دهان) جمع آوری گردد، نتیجه مطلوب از این آزمایش حاصل نمی گردد.