نحوه جمع آوری نمونه ادرار 12 ساعته

این آزمایش جهت اندازه گیری مواد مختلف در ادرار شما تجویز شده است و جمع آوری صحیح نمونه نقش بسیار مهمی در نتایج آزمایش شما دارد. بنابراین لازم است موارد زیر را به دقت مطالعه و رعایت نمایید.
نکته مهم: ظرف جمع آوری ادرار ممکن است حاوی مواد شیمیایی (اسید قوی باشد که با توجه به نوع آزمایش شما در ظرف ریخته شده است. در این صورت ماده داخل ظرف را دور نریخته و مواظب باشید این مواد با پوست و یا مخاط شما تماس پیدا نکند. و در صورت تماس حتما به سرعت محل مورد نظر را با آب فراوان شستشو دهید.

  • در یک زمان مشخص جمع آوری ادرار را شروع نمایید. در این صورت ادرار خود را کاملا دفع کنید و زمان آن را یاداشت نمایید (به طور مثال، ساعت 8 بعدظهر ادرار خود را دور بریزید و ساعت را یاداشت کنید)
  • باید کل ادرار در طول 12 ساعت را در یک ظرف شیشه ای یا پلاستیکی تمیز ریخته و به ظرف جمع آوری منتقل نمایید ( به طور مثال، از ساعت 8 شب تا 8 صبح روز بعد همه ادرار خود را داخل ظرف بریزید).
  • باید آخرین ادرار روز دوم را نیز در ظرف جمع آوری منتقل نمایید (به طور مثال، ادرار ساعت 8 صبح فردا که آخرین ادرار شما هست را نیز جمع آوری نمایید).

توجه: اولین ادرار دور ریخته می شود و سپس همه ادرار ها در 12 ساعت جمع آوری شده و آخرین ادرار نیز جمع آوری می شود.
برای انتقال نمونه ها به ظرف جمع آوری بهتر است از یک ظرف پلاستیکی شیشه ای تمیز استفاده نمایید تا همه حجم ادرار شما در طول12 ساعت کاملا به ظرف جمع آوری منتقل شود.
در صورتی که مقداری از ادرار شما در طول 12 ساعت به هر دلیل به ظرف جمع آوری منتقل نشود جمع آوری ادرار می بایست با تهیه ظرف جدید از آزمایشگاه مجددا تکرار شود.
در طول مدت جمع آوری ادرار مقدار معمول آب مصرف کرده و رژیم غذایی خود را تغییر ندهید.
ظرف جمع آوری ادرار را در طول زمان جمع آوری را در جای خنک قرار دهید.
برخی از آزمایشات نیاز به ممنوعیت مصرف برخی از مواد غذایی را دارند که در صورت داشتن این گروه از آزمایشات همکاران آزمایشگاه راهنمایی های لازم را انجام می دهند و رعایت این نکات از اهمیت خاصی برخوردار است.