راهنمای تست پاپ اسمیر

 
پیش از انجام آزمایش پاپ، برای کسب نتایج دقیق ‌تر باید موارد زیر را در نظر گرفت:
نباید در طی یک هفته قبل از انجام تست پاپ اسمیر از ژل، كرم و داروهای واژینال استفاده کنید.
نباید از ۴٨ ساعت قبل از دوش واژينال استفاده کرده باشد.
قبل از انجام پاپ اسمير به هيچ عنوان معاينه واژينال صورت نگرفته باشد.
از ٢۴ ساعت قبل خونريزي يا لكه بيني نداشته باشید.
در زمان خونریزی پریود نباید تست پاپ اسمیر را انجام داد.
24 ساعت قبل از انجام تماس جنسی نداشته باشید.
بهتر است این تست در فاصله روزهای 18-12 سیكل قاعدگی انجام شود.
انجام پاپ اسمیر در 3ماهه اول حاملگی بلامانع است.
انجام پاپ اسمیر باید حداقل 8 هفته بعد از زایمان باشد.
انجام پاپ اسمیر مجدد باید با فاصله زمانی بیشتر از 8 هفته از آزمایش قبلی باشد.
بهترين زمان انجام پاپ اسمير فاز پروليفراتيو ترجيحاً روز ١۵ سيكل قاعدگي است.
فرم مربوط به پذیرش نمونه پاپ اسمیر که همراه با این راهنما می باشد باید پر شود.